OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie informuje, że dnia 10 września o godzinie 09:00 rozpoczynają się zajęcia dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

  • 03 prowadzenie produkcji rolniczej
  • 06 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
  • 06 sporządzanie potraw i napojów

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy uczniowie i słuchacze, którzy nie zdali kwalifikacji są zobowiązani złożyć deklarację na egzamin poprawkowy do 09 września 2016 roku.

 

 

Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego szkół rolniczych

 

Dnia 09 września 2016 roku Dyrektor szkoły wraz z uczniami wzięli udział w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2016/2017, która odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 45 szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inauguracja rozpoczęła się od  Mszy św. z udziałem Wiceministra Rolnictwa Pana Rafała Romanowskiego, Wicedyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej  Pana Roberta Jakubika oraz Dyrektorów szkół rolniczych z całej Polski wraz z pocztami sztandarowymi swoich szkół.

Inauguracja roku szkolnego miała podniosły i uroczysty charakter. Wszyscy poczuliśmy dumę z tego, że jesteśmy uczniami szkół rolniczych.

 

marcin-141     marcin-147

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół CKR w Janowie

Dnia 01 września 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor szkoły w przemówieniu nawiązał do postaci patrona szkoły prof. Józefa Marcinkiewicza, wielkiego patrioty, genialnego matematyka, syna ziemi janowskiej.

Naukę w klasach pierwszych w systemie dziennym i zaocznym rozpoczyna  130 uczniów i słuchaczy, kształcących się w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznycha także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych takich jak
R. 03 – prowadzenie produkcji rolniczej, T. 06 – sporządzanie potraw i napojów oraz R.06 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Szkoła osiągnęła bardzo dobre wyniki w egzaminach zawodowych, zdawalność kwalifikacji M.01 (użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)  oraz T.06 (sporządzanie potraw i napojów) wyniosła 100%  natomiast z kwalifikacji M.02 (obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie) 88%.

W szkole cały czas trwa inwestycja – budowa budynku socjalno-dydaktycznego. W tym roku dzięki wsparciu finansowemu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonano elewacje zewnętrze oraz tynki wewnętrzne. Zostaną wykonane także instalacje wodno-kanalizacyjne oraz schody i podjazdy.  W przyszłym roku budynek zostanie oddany do użytku. Planujemy także otwarcie nowego kierunku technik weterynarii w systemie dziennym i zaocznym, który będzie poszerzeniem naszej oferty edukacyjnej.

aula           sztandar        internat

 

Rozpocznij naukę w ZSCKR w Janowie !

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie to jedna z najlepszych szkół rolniczych w Polsce. Uczniowie uczą się w doskonale wyposażonych pracowniach, mają dostęp do najnowocześniejszych maszyn oraz sprzętu rolniczego. 

Szkoła posiada najnowocześniejszą bazę szkoły w Polsce północno-wschodniej w skład której wchodzą m.in.: budynek dydaktyczny, warsztaty szkolne, hala uprawowa, hala sportowa, budynek socjalno-dydaktyczny w stanie surowym. Szkoła kształci w systemie dziennym i zaocznym w następujących kierunkach:technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Technicy Rolnicy ucząc się w ZSCKR w Janowie mogą uzyskać prawo jazdy kategorii T, poznać praktyczną umiejętność wykorzystania maszyn rolniczych oraz ich diagnostyki i naprawy. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty wyposażone w sprzęt niezbędny w najnowszych gospodarstwach rolniczych.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej można uzyskać część kwalifikacji do zawodu, które można uzupełnić na dalszej drodze kształcenia w technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. ZSCKR w Janowie ma wysoką zdawalność dzięki wykwalifikowanej kadrze, która posiada status egzaminatorów, co gwarantuje najwyższą jakość nauczania.

Lider kształcenia rolniczego na Podlasiu

 Mamy początek roku szkolnego 2015/2016 a już myślimy o nowych kierunkach na przyszły rok szkolny. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie wprowadzamy nowe zawody w kształceniu w systemie dziennym    i zaocznym, które będą obowiązywać od września 2016/2017.SAM_0254

Jednym z nowych kierunków w systemie dziennym jest technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Absolwent, który skończy naukę w tym zawodzie, poza kwalifikacjami użytkowanie pojazdów, maszyn urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów , maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, ukończy także dodatkową kwalifikację eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie, która jest zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Wyżej wymieniony kierunek pozwoli zdobyć atrakcyjny zawód w powiecie sokólskim.

Dla osób dorosłych proponujemy kształcenie w zawodzie kucharz, z możliwością podniesienia kwalifikacji i uzyskania tytułu technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka będzie trwała 1 rok szkolny.

Osoby posiadające kwalifikację R.03 (prowadzenie produkcji rolniczej) będą mogły ukończyć kwalifikację R.06 (organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie) i tym samym uzyskać tytuł technik agrobiznesu lub R.16 (organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej) zdobywając tytuł technika rolnika.

Oferta edukacyjna naszej szkoły jest dostosowana do zmieniających się potrzeb pracodawców na europejskim rynku pracy.