Organ prowadzący szkołę

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


                        

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „Wyższe kompetencje – lepszy start w przyszłość”

 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji uczniów oraz walka z bezrobociem młodzieży na terenach wiejskich, poprzez wsparcie uczniów w zdobywaniu kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz funkcjonowania i pracy w nowych warunkach z osobami różnych narodowości i kultur, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekt trwa rok od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017

 

Dofinansowanie projektu z UE: 85 588,77 zł

 


Lider kształcenia rolniczego na Podlasiu

 Mamy początek roku szkolnego 2015/2016 a już myślimy o nowych kierunkach na przyszły rok szkolny. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie wprowadzamy nowe zawody w kształceniu w systemie dziennym    i zaocznym, które będą obowiązywać od września 2016/2017.SAM_0254

Jednym z nowych kierunków w systemie dziennym jest technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Absolwent, który skończy naukę w tym zawodzie, poza kwalifikacjami użytkowanie pojazdów, maszyn urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów , maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, ukończy także dodatkową kwalifikację eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie, która jest zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Wyżej wymieniony kierunek pozwoli zdobyć atrakcyjny zawód w powiecie sokólskim.

Dla osób dorosłych proponujemy kształcenie w zawodzie kucharz, z możliwością podniesienia kwalifikacji i uzyskania tytułu technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka będzie trwała 1 rok szkolny.

Osoby posiadające kwalifikację R.03 (prowadzenie produkcji rolniczej) będą mogły ukończyć kwalifikację R.06 (organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie) i tym samym uzyskać tytuł technik agrobiznesu lub R.16 (organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej) zdobywając tytuł technika rolnika.

Oferta edukacyjna naszej szkoły jest dostosowana do zmieniających się potrzeb pracodawców na europejskim rynku pracy.

Przejdź do paska narzędzi