Rozpocznij naukę w ZSCKR w Janowie !

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie to jedna z najlepszych szkół rolniczych w Polsce. Uczniowie uczą się w doskonale wyposażonych pracowniach, mają dostęp do najnowocześniejszych maszyn oraz sprzętu rolniczego. 

Szkoła posiada najnowocześniejszą bazę szkoły w Polsce północno-wschodniej w skład której wchodzą m.in.: budynek dydaktyczny, warsztaty szkolne, hala uprawowa, hala sportowa, budynek socjalno-dydaktyczny w stanie surowym. Szkoła kształci w systemie dziennym i zaocznym w następujących kierunkach:technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Technicy Rolnicy ucząc się w ZSCKR w Janowie mogą uzyskać prawo jazdy kategorii T, poznać praktyczną umiejętność wykorzystania maszyn rolniczych oraz ich diagnostyki i naprawy. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty wyposażone w sprzęt niezbędny w najnowszych gospodarstwach rolniczych.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej można uzyskać część kwalifikacji do zawodu, które można uzupełnić na dalszej drodze kształcenia w technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. ZSCKR w Janowie ma wysoką zdawalność dzięki wykwalifikowanej kadrze, która posiada status egzaminatorów, co gwarantuje najwyższą jakość nauczania.

Lider kształcenia rolniczego na Podlasiu

 Mamy początek roku szkolnego 2015/2016 a już myślimy o nowych kierunkach na przyszły rok szkolny. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie wprowadzamy nowe zawody w kształceniu w systemie dziennym    i zaocznym, które będą obowiązywać od września 2016/2017.SAM_0254

Jednym z nowych kierunków w systemie dziennym jest technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Absolwent, który skończy naukę w tym zawodzie, poza kwalifikacjami użytkowanie pojazdów, maszyn urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów , maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, ukończy także dodatkową kwalifikację eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie, która jest zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Wyżej wymieniony kierunek pozwoli zdobyć atrakcyjny zawód w powiecie sokólskim.

Dla osób dorosłych proponujemy kształcenie w zawodzie kucharz, z możliwością podniesienia kwalifikacji i uzyskania tytułu technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka będzie trwała 1 rok szkolny.

Osoby posiadające kwalifikację R.03 (prowadzenie produkcji rolniczej) będą mogły ukończyć kwalifikację R.06 (organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie) i tym samym uzyskać tytuł technik agrobiznesu lub R.16 (organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej) zdobywając tytuł technika rolnika.

Oferta edukacyjna naszej szkoły jest dostosowana do zmieniających się potrzeb pracodawców na europejskim rynku pracy.