Rozpocznij naukę w ZSCKR w Janowie !

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie to jedna z najlepszych szkół rolniczych w Polsce. Uczniowie uczą się w doskonale wyposażonych pracowniach, mają dostęp do najnowocześniejszych maszyn oraz sprzętu rolniczego. 

Szkoła posiada najnowocześniejszą bazę szkoły w Polsce północno-wschodniej w skład której wchodzą m.in.: budynek dydaktyczny, warsztaty szkolne, hala uprawowa, hala sportowa, budynek socjalno-dydaktyczny w stanie surowym. Szkoła kształci w systemie dziennym i zaocznym w następujących kierunkach:technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Technicy Rolnicy ucząc się w ZSCKR w Janowie mogą uzyskać prawo jazdy kategorii T, poznać praktyczną umiejętność wykorzystania maszyn rolniczych oraz ich diagnostyki i naprawy. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty wyposażone w sprzęt niezbędny w najnowszych gospodarstwach rolniczych.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej można uzyskać część kwalifikacji do zawodu, które można uzupełnić na dalszej drodze kształcenia w technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. ZSCKR w Janowie ma wysoką zdawalność dzięki wykwalifikowanj kadrze, któa posiada status egzaminatorów, co gwarantuje najwyższą jakość nauczania.