Home
Cztery lata nauki – jak jeden dzień

Cztery lata nauki – jak jeden dzień

W dniu 29 kwietnia 2016 roku uczniowie klas IV Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie zakończyli naukę. O godzinie 09:00 odbyła się akademia szkolna. Dyrektor szkoły w wystąpieniu podziękował nauczycielom, wychowawcom, rodzicom oraz absolwentom za wkład włożony w rozwój szkoły, przypomniał także o zbliżającym się egzaminie maturalnym. Następnie dyrektor wręczył uczniom nagrody na wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Po apelu abiturienci wraz z wychowawcami udali się do klas.

Życzymy naszym absolwentom dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

IMG_4274 IMG_4278 IMG_4280 IMG_4288 IMG_4305 IMG_4306 IMG_4309 IMG_4318 IMG_4319 IMG_4320

Przejdź do paska narzędzi