Home
Wydarzenia
Spotkania dla uczniów klas IV Technikum i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Contact Details

  • Spotkania dla uczniów klas IV Technikum i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Spotkania dla uczniów klas IV Technikum i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

W Zespole Szkół CKR w Janowie w ramach doradztwa zawodowego odbędą się spotkania dla uczniów klas
IV Technikum i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej z przedstawicielami następujących instytucji:
– 19 października 2017 o godzinie 11:50 z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– 20 października 2017 o godzinie 10:00 z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy

Przejdź do paska narzędzi