Home
II Powiatowy Konkurs Angielsko – Rosyjski „Poliglota”

II Powiatowy Konkurs Angielsko – Rosyjski „Poliglota”

W dniu 16 marca br. uczennice kl. III B Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, kształcące się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, Dominika Kamińska i Sylwia Milinkiewicz, wzięły udział w II Powiatowym Konkursie Angielsko – Rosyjskim „Poliglota”. Zarówno z języka angielskiego jak i rosyjskiego uczestnicy konkursu musieli rozwiązać trzy zadania, które sprawdzały rozumienie tekstu słuchanego, czytanego i znajomość struktur leksykalno – gramatycznych. W każdej z tych struktur zwięzłość zadań przyczyniła się do rozwijania nowych kompetencji i ujawniła umiejętności naszych uczennic. Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły w przyszłości wezmą udział  w kolejnym etapie konkursu.

Leave a Comment

*

*