Home
Informacja o zmianie czasu kształcenia w technikach

Informacja o zmianie czasu kształcenia w technikach

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technika prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, stają się pięcioletnimi technikami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Leave a Comment

*

*