Home
Polubić matematykę

Polubić matematykę

Zadanie nr 2 – termin nadsyłania odpowiedzi 29. 03. 2017r do godz. 2200  na adres e-mail konkurszsckrjanow@gmail.com

 

zadanie nr 2
Tytuł: zadanie nr 2 (133 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 29 marca 2017
Rozmiar: 24 KB


Zadanie nr 1termin nadsyłania odpowiedzi 28. 03. 2017r do godz. 2200  na adres e-mail konkurszsckrjanow@gmail.com

 

zadanie nr 1 (1)
Tytuł: zadanie nr 1 (1) (133 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 28 marca 2017
Rozmiar: 24 KB


KONKURS INTERNETOWY  „POLUBIĆ MATEMATYKĘ”

dla uczniów  ZS CKR w Janowie w roku szkolnym 2016/2017

 1. Wstęp
  1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas ZS CKR w Janowie.
  2. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli matematyki ZS CKR w Janowie: Bożena Olszewska, Agnieszka Szymaniuk i Małgorzata Szyszko.
  3. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, a dziesięciu uczestników z najwyższą liczbą punktów cząstkowe oceny celujące z przedmiotu matematyka.
  4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach konkursu, w tym ich zdjęć.
  5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
  6. W razie pytań proszę kontaktować się z organizatorem konkursu e-mail konkurszsckrjanow@gmail.com

cały regulamin w załączniku:

ORGANIZACJA_I_REGULAMIN_KONKURSU_matematycznego
Tytuł: ORGANIZACJA_I_REGULAMIN_KONKURSU_matematycznego (118 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 26 marca 2017
Rozmiar: 128 KB

Przejdź do paska narzędzi