Home
Matura/Egzaminy zawodowe

Matura/Egzaminy zawodowe

TERMINY POPRAWEK MATUR

21.08.2018 r. – część pisemna oraz

21-22.08.2018 r.- część ustna.

Termin poprawkowy jest przewidziany dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo w części ustnej.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI 20182 (CZERWIEC – LIPIEC 2018):

 

CZĘŚĆ PISEMNA:

R.03 19 czerwca 2018 godz. 10:00

T.06 19 czerwca 2018 godz. 10:00

M.01 19 czerwca 2018 godz. 10:00

M.02 19 czerwca 2018 godz. 12:00

T.15 19 czerwca 2018 godz. 12:00

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

od 24 czerwca 2018 do 04 lipca 2018 (egzaminy praktyczne zmiany 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 16:00)

 

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły (tel. 85 7216216).

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

ETAP PISEMNY:

KAŻDY ZDAJĄCY POWINIEN MIEĆ DŁUGOPIS Z CZARNYM TUSZEM ORAZ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY.

ETAP PRAKTYCZNY:

M.43 –kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka, długopis z czarnym tuszem

R.06 – kalkulator prosty, długopis z czarnym tuszem

R.16 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka, długopis z czarnym tuszem

T.15 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka, długopis z czarnym tuszem

M.01, M.02, R.03, T.06 – długopis z czarnym tuszem, ubranie robocze

 

INFORMACJE DODATKOWE:

PROSZĘ O STAWIENIE SIĘ NA EGZAMINIE 30 MINUT PRZED CZASEM WRAZ Z DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM TOŻSAMOŚĆ (NP. DOWÓD OSOBISTY, PRAWO JAZDY).

 


Harmonogram matur  2017/2018

Przedmiot Data Godzina Poziom Czas trwania egzaminu
Język polski 04.05.2018 09:00 PP 170 minut
Matematyka 07.05.2018 09:00 PP 170 minut
Język angielski 08.05.2018 09:00 PP 120 minut
Język angielski 08.05.2018 14:00 PR 150 minut
Matematyka 09.05.2018 09:00 PR 180 minut
Biologia 10.05.2018 09:00 PR 180 minut
Fizyka 14.05.2018 09:00 PR 180 minut
Geografia 14.05.2018 14:00 PR 180 minut
Chemia 16.05.2018 09:00 PR 180 minut
Język rosyjski 17.05.2018 09:00 PP 180 minut

 

Harmonogram matur ustnych 2017/2018

Przedmiot Data Godzina
Język polski 22.05.2018 09:00
Język angielski 18.05.2018 09:00
Język rosyjski 15.05.2018 08:00

 

Bardzo prosimy aby na egzamin przyjechać wcześniej co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu

Przejdź do paska narzędzi