Home
Projekty Unii Europejskiej

Projekty Unii Europejskiej

 

„Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów  Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Janowie”

17 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników kursu na kombajn i sieczkarnię organizowanego w ramach projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

spotkanie informacyjne
Tytuł: spotkanie informacyjne (33 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 4 grudnia 2017
Rozmiar: 76 KB

najkorzystniejsza oferta 01RPOWPEFS2017
Tytuł: najkorzystniejsza oferta 01RPOWPEFS2017 (42 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 1 grudnia 2017
Rozmiar: 494 KB
unieważnienie postępowania 02RPOWPEFS2017
Tytuł: unieważnienie postępowania 02RPOWPEFS2017 (37 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 1 grudnia 2017
Rozmiar: 369 KB

zapytanie ofertowe Dostawa ekspresu do kawy i zamrażarki
Tytuł: zapytanie ofertowe Dostawa ekspresu do kawy i zamrażarki (33 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 listopada 2017
Rozmiar: 3 MB
zapytanie ofertowe Dostawa opryskiwacza. kopaczki, przyczepy
Tytuł: zapytanie ofertowe Dostawa opryskiwacza. kopaczki, przyczepy (36 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 listopada 2017
Rozmiar: 7 MB

lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu
Tytuł: lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu (37 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 listopada 2017
Rozmiar: 308 KB

Lista rezerwowa do udziału w projekcie Młodzi konkurencyjni - k
Tytuł: Lista rezerwowa do udziału w projekcie Młodzi konkurencyjni - k (41 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 22 listopada 2017
Rozmiar: 1 MB
Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie Młod
Tytuł: Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie Młod (55 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 22 listopada 2017
Rozmiar: 2 MB

Regulamin programu stypendialnego
Tytuł: Regulamin programu stypendialnego (67 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 18 października 2017
Rozmiar: 4 MB

regulamin rekrutacji Młodzi konkurencyjni
Tytuł: regulamin rekrutacji Młodzi konkurencyjni (51 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2017
Rozmiar: 4 MB

KARTA ZGŁOSZENIOWA _uczeń
Tytuł: KARTA ZGŁOSZENIOWA _uczeń (39 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 9 października 2017
Rozmiar: 239 KB
KARTA ZGŁOSZENIOWA_nauczyciel
Tytuł: KARTA ZGŁOSZENIOWA_nauczyciel (42 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 9 października 2017
Rozmiar: 222 KB

PLAKAT
Tytuł: PLAKAT (52 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 5 października 2017
Rozmiar: 240 KB

Informacja o projekcie Mlodzi konkurencyjni
Tytuł: Informacja o projekcie Mlodzi konkurencyjni (68 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 3 października 2017
Rozmiar: 101 KB


lista rezerwowa
Tytuł: lista rezerwowa (178 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 stycznia 2017
Rozmiar: 407 KB
lista zakwalifikowanych do udziału
Tytuł: lista zakwalifikowanych do udziału (160 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 stycznia 2017
Rozmiar: 511 KB
protokół z rekrutacji Wyższe kompetencje-lepszy start w przyszł
Tytuł: protokół z rekrutacji Wyższe kompetencje-lepszy start w przyszł (158 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 stycznia 2017
Rozmiar: 707 KB

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Wyzsze kompetrencje- lepszy
Tytuł: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Wyzsze kompetrencje- lepszy (172 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 5 stycznia 2017
Rozmiar: 2 MB


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

realizuje projekt dofinansowany  

z Funduszy Europejskich „Wyższe kompetencje – lepszy start w przyszłość”

 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji uczniów oraz walka z bezrobociem młodzieży na terenach wiejskich, poprzez wsparcie uczniów w zdobywaniu kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz funkcjonowania i pracy w nowych warunkach z osobami różnych narodowości i kultur.

Dofinansowanie projektu z UE: 85 588,77 zł

 

 

 

 

informacja-power
Tytuł: informacja-power (154 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 20 grudnia 2016
Rozmiar: 92 KB

 


 

funduszeEuropejskie-header

Dnia 24.02.2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” Nr Projektu WND-RPPD.05.02.00-20-002/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Całkowita wartość Projektu wynosi 234 263,75 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi 191 805,68 PLN

Wkład własny Beneficjenta wynosi 33 848,07 PLN.


 

projekt UE

W dniu 09 września 2015 roku została zakończona realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V.

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska „”Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.


 

1. SIWZ UKŁAD ZABEZPIECZAJACY FOTOWOLTAIKA

2. Ogłoszenie o zamówieniu układ zabezpieczający fotowoltaika – z  dnia 17.07.2015

3. Zapytania i odpowiedzi

4. Załacznik 1 do zapytań

5. Protokół z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.08.2015


1. zapytanie ofertowe tablica informacyjno-pamiątkowa z dnia 10. kwietnia 2015

 2. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   z dnia 20.04.2015


 


1. ogłoszenie o zamówieniu -z dnia 03.kwietnia 2015.

2. kosztorys solarny –dnia 03.kwietnia 2015.

3. dok.tech.1 -z dnia 03.kwietnia 2015.

4. dok.tech.2 -z dnia 03.kwietnia 2015.

5. SIWZ FOTOWOLTAIKA -z dnia 03.kwietnia 2015.

 6.KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU -z dnia 03.kwietnia 2015.

7. wyjaśnienia SIWZ dodatkowe dane do zał. 10 dok.tech.str.4-8   – 08.kwietnia 2015.

8. dodatkowe dane do zał. 10  -z dnia 08.kwietnia 2015.

9. dok.tech.str.4-8  -z dnia 08.kwietnia 2015.

10.zawiadomienie najkorzystniejsza oferta – z dnia 23 kwietnia 2015.

11.ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  z dnia 05 maja 2015

 


  1. zapytanie ofertowe zarzadzanie projektem z dnia 01.kwietnia 2015.
  2. ogłoszenie najkorzystniejsza oferta  – 10.kwietnia 2015

W dniu 31 października 2012 roku została zakończona realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji dotycząca projektu „Budowa i wyposażenie hali uprawowej do praktycznej realizacji programu dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” .

W dniu 04 października 2012 została zakończona realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji dotycząca projektu „Budowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.

funduszeEuropejskie-footer

Przejdź do paska narzędzi