Home
Projekty Unii Europejskiej

Projekty Unii Europejskiej

W dniach od 25 września 2018 r. do 21 listopada 2018 r. 5 uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  realizowało kurs zawodowy pilarz. Kurs był realizowany w ramach projektu pn. „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Uczniowie nabyli przydatne umiejętności dotyczące: obsługi, użytkowania  i konserwacji pilarek, techniki ścinki i obalania drzew, techniki okrzesywania i przerzynki drewna oraz sposobów pracy pilarką a także praktycznej obsługi piły mechanicznej w trakcie cięcia drewna w lesie. Szkolenie składało się z zajęć teoretycznych i praktycznych w Nadleśnictwie Knyszyn.

Kurs zakończył się egzaminem z części teoretycznej oraz z części praktycznej. Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty.

 


W ramach realizacji projektu „Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie stał się posiadaczem zestawu rolnictwa precyzyjnego, który będzie służył uczniom  technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do nauki obsługi systemów agrotronicznych montowanych na ciągnikach i maszynach rolniczych.

Uczniowie najpierw zostaną przygotowani  w klasie  do obsługi tych urządzeń, by później bez problemów obsługiwać te urządzenia w warunkach terenowych. Uczniowie na symulatorze nauczą się min:

– programowania nawigacji satelitarnej ciągnika

– wyznaczania automatycznych ścieżek  technologicznych

– programowania równoległej pracy zestawów ciągnik- maszyna

– obliczania wydajności obszarowej, godzinowej,

– programowania auto pilota który poprowadzi zestaw po zadanym torze jazdy.

 


15 października 2018r.   6 szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie otrzymało decyzję Dyrektora o przyznaniu stypendium na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Wysokość pomocy stypendialnej wynosi 800 złotych miesięcznie i została przyznana na okres 10 miesięcy.

Stypendia są formą pomocy dla uzdolnionych uczniów i wspierania ich zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej. W dłuższej perspektywie będzie to miało wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodych osób, niezbędnych na rynku pracy. Rozwój  osobistych kompetencji będzie procentował późniejszą aktywnością stypendystów na rynku pracy.


Od 1 września 2017 r. do 30 września 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – Skarb Państwa oraz Technikum im. Prof. Józefa Marcinkiewicza  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie wspólnie z partnerem projektu Open Education Group Sp. z o. o. realizują projekt pn. „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”

LISTY UCZNIÓW I UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJKEKTU
Tytuł: LISTY UCZNIÓW I UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJKEKTU (124 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 3 października 2018
Rozmiar: 3 MB

listy po rekrutacji uzupełniającej 08.10
Tytuł: listy po rekrutacji uzupełniającej 08.10 (92 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 grudnia 2018
Rozmiar: 88 KB

PROJEKT DLA UCZNIÓW
Tytuł: PROJEKT DLA UCZNIÓW (122 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 16 września 2018
Rozmiar: 39 KB


W ramach projektu STAŻE MIĘDZYNARODOWE UCZNIÓW-NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ  realizowanego w ramach programu Erasmus + Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego kolejna grupa uczniów rozpoczęła 14 dniowe praktyki zawodowe w  nowoczesnym centrum edukacyjnym DEULA-Nienburg w Niemczech.

DEULA-Nienburg dysponuje nowoczesnym centrum szkoleniowo-edukacyjnym, które jest największym ośrodkiem szkoleniowym tego typu w Niemczech, łączna powierzchnia ośrodków szkoleniowych to obszar około 9.000 m².  Ośrodek dysponuje 6 ha ziemi, gdzie zademonstrowane są nowoczesne technologie upraw rolnych. Posiada również 29 wyposażonych sal lekcyjnych, 3 sale konferencyjne, hotel posiadający w swojej ofercie 230 miejsc noclegowych, stołówkę oraz małą siłownię.

Każdego dnia młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach teoretyczno-praktycznych związanych z eksploatacją ciągników i maszyn rolniczych, analizą nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystywanych w różnych typach opryskiwaczy oraz obsługą techniczną opryskiwaczy. Zgłębią m.in. technikę wysiewu rozsiewacza do nawozów, funkcjonowanie różnych systemów, zasady regulacji pługa i orki.

12 osobowa grupa uczniów kształcących się na kierunku technik rolnik przebywa w Niemczech wraz z opiekunem Panem Bartłomiejem Lewickim.

 


W sobotę, 04 sierpnia 2018 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów Technikum z kierunku kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych rozpoczęła miesięczne praktyki w Bolonii w ramach projektu „Staże międzynarodowe- naszą przyszłością” finansowanego z programu Erasmus+. Jest to już druga grupa uczniów ZSCKR w Janowie realizująca praktyki zagraniczne.

Wyjazd nadzorowany przez Panią Dyrektor szkoły jest znakomitą okazją do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas edukacji w szkole, doskonalenia umiejętności językowych, poznawania innych kultur oraz wzbogacania doświadczeń zawodowych w zakresie realizacji usług gastronomicznych. Uczniowie jednocześnie wkraczając w dorosłość poznają tajniki samodzielnej pracy zawodowej, kontaktowania się z pracodawcą, poznawania rynku pracy.

W ramach realizowanych staży międzynarodowych uczniowie w pierwszych dniach zapoznają się z miejscem odbywania praktyk, poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, uczą się obsługi urządzeń i narzędzi stosowanych do obróbki surowców i produktów spożywczych.

W wolnych chwilach uczniowie zwiedzą Włochy, poczują lazur Włoskiego wybrzeża, zauroczą się bogactwem posągów, rzeźb, fontann oraz pospacerują niezliczonymi wąskimi arkadami, zakosztują rozsławione w Bolonii spaghetti bolognese, przepyszne pizze i  smakowite lody .

Uczniowie będą realizować staże międzynarodowe w Bolonii do 31.08.2018 r.

 

 


„Staże międzynarodowe- naszą przyszłością”

 

Uczniowie Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, odbywają miesięczne praktyki w ramach projektu „Staże międzynarodowe- naszą przyszłością” finansowanego z programu Erasmus +.  Praktyki rozpoczęły się
30 czerwca i będą trwały do 29 lipca br. Miejscem odbywania praktyk jest Bolonia.

W trakcie pobytu uczniowie w ramach praktyk pogłębiają wiedzę oraz nabywają nowe umiejętności. W czasie wolnym od zajęć uczestnicy projektu zwiedzają Włochy. 07 lipca udali się do Wenecji, która zachwyciła ich swoim niepowtarzalnym pięknem. Następnego dnia zwiedzili Bolonię, gdzie przy okazji wybrali się na szczyt Monte dellaGuardia, dokąd prowadzi kolumnada o długości ponad 3 kilometrów. Na szczycie znajduje się Sanktuarium Błogosławionej Dziewicy z San Luca wzniesione w XII wieku, a przebudowane w XVII, które obecnie jest gigantyczną budowlą, widoczną z odległości wielu kilometrów.15 lipca byli na wycieczce we Florencji, która jest stolicą Toskanii.  Zobaczyli najsłynniejszy most we Włoszech – Most Złotników. Pięknymi ulicami miasta przeszli na Plac PalazzoVecchio i zwiedzili czwartą, co do wielkości na świecie Katedrę Santa Maria del Fiore.

Przed nimi jeszcze 2 tygodnie intensywnej pracy, a następnie powrót do domu z nowymi doświadczeniami kulinarnym i kulturalnymi.


KLAUZULA INFORMACYJNA (1)
Tytuł: KLAUZULA INFORMACYJNA (1) (118 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 26 czerwca 2018
Rozmiar: 395 KB

W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” w czerwcu br. zakończyły się zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego i matematyki.

Na uroczystości zakończenia  roku szkolnego 27 uczniów i uczennic odebrało zaświadczenia o ukończeniu zajęć.


W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”  6 uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik rolnik ukończyło Kurs Operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek, którego realizatorem był Zespół Szkół CKR w Janowie. Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.


W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 6 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik rolnik ukończyło Kurs kombajnisty, którego realizatorem był Zespół Szkół CKR w Janowie. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu kombajnisty.


W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 15 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa ukończyło szkolenie na Kursie operator wózka widłowego, którego realizatorem był Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce. Kurs trwał łącznie 67 godzin dydaktycznych i składał się z części teoretycznej i 15 godzinnej praktyki. Uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty z UDT potwierdzające nabyte kwalifikacje.


„STAŻE MIĘDZYNARODOWE-NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ”

lista osób zakwalifikowanych WŁOCHY
Tytuł: lista osób zakwalifikowanych WŁOCHY (116 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 18 czerwca 2018
Rozmiar: 163 KB

plakat- Kopia
Tytuł: plakat- Kopia (113 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 18 czerwca 2018
Rozmiar: 536 KB


„Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów  Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Janowie”


 

Harmonogram Operator wózka widłowego str
Tytuł: Harmonogram Operator wózka widłowego str (153 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 2 maja 2018
Rozmiar: 222 KB


 

W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” kolejna  grupa 12 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik rolnik weźmie udział w Kursie kombajnisty oraz w Kursie Operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek.

Ponadto 5 uczennic Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych rozpocznie szkolenie na prawo jazdy kat. B.

Natomiast 15 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa rozpocznie szkolenie na Kursie operator wózka widłowego. Realizatorem zadania będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce.

 

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kurs Operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek w Zespole Szkół CKR w Janowie

 

W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” w dniach  20.01.2018 – 27.03.2018  grupa 5 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie uczestniczyła w Kursie Operator samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek prowadzonym przez nauczycieli Zespołu Szkół  CKR w Janowie.

Kurs trwał łącznie 64 godziny dydaktyczne  i składał się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna trwała 23 godziny, natomiast część praktyczna trwała 41 godzin, nauka jazdy sieczkarnią polową  odbyła się w formie zajęć indywidualnych w wymiarze  3 godzin na słuchacza.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z  obsługą samojezdnej sieczkarni polowej oraz umiejętnością  pracy na polu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu Operator samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Kurs kombajnisty w Zespole Szkół CKR  w Janowie

 

W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” w dniach  19.01.2018 – 27.03.2018  grupa 5 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie uczestniczyła w Kursie kombajnisty prowadzonym przez nauczycieli Zespołu Szkół  CKR w Janowie.

Kurs trwał łącznie 76 godzin dydaktycznych  i składał się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna trwała 25 godzin, natomiast część praktyczna trwała 51 godzin, nauka jazdy kombajnem odbyła się w formie zajęć indywidualnych w wymiarze  4 godzin na słuchacza.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z obsługą kombajnu zbożowego oraz umiejętnością  pracy na polu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu kombajnisty.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Kurs baristyczny w ZSCKR w Janowie

 

W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” w dniach  10.02.2018 – 24.02.2018  grupa 10 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięła udział w Kursie baristycznym prowadzonym przez firmę Mobilny Barista z Białegostoku.

W ramach 30 godzinnych zajęć praktycznych połączonych z teoretyczną nauką o kawie, jej gatunkach, sposobach rozróżniania, parzenia i profesjonalnym sprzęcie uczniowie zdobyli kompleksową wiedzę i przygotowanie do dalszego rozwoju w branży gastronomicznej.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z profesjonalnym przyrządzania różnych rodzajów kaw. Podczas szkolenia młodzież nauczyła się przygotowywania klasycznego włoskiego espresso, cappuccino, ristretto, fungo, cafe latte i cafe latte macchiato oraz napojów kawowych z mlekiem.  Ponadto uczniowie poznali podstawy latte art (art cafe), polegające na wykonywaniu efektownych wzorów na powierzchni kawy lanych z ręki, rysowanych szpikulcem lub malowanych czekoladą.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu Kursu Baristycznego, a co najważniejsze, zdobyli profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu Baristy w kraju i za granicą.

 

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


17 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników kursu na kombajn i sieczkarnię organizowanego w ramach projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

spotkanie informacyjne
Tytuł: spotkanie informacyjne (186 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 4 grudnia 2017
Rozmiar: 76 KB

najkorzystniejsza oferta 01RPOWPEFS2017
Tytuł: najkorzystniejsza oferta 01RPOWPEFS2017 (202 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 1 grudnia 2017
Rozmiar: 494 KB
unieważnienie postępowania 02RPOWPEFS2017
Tytuł: unieważnienie postępowania 02RPOWPEFS2017 (213 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 1 grudnia 2017
Rozmiar: 369 KB

zapytanie ofertowe Dostawa ekspresu do kawy i zamrażarki
Tytuł: zapytanie ofertowe Dostawa ekspresu do kawy i zamrażarki (186 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 listopada 2017
Rozmiar: 3 MB
zapytanie ofertowe Dostawa opryskiwacza. kopaczki, przyczepy
Tytuł: zapytanie ofertowe Dostawa opryskiwacza. kopaczki, przyczepy (197 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 listopada 2017
Rozmiar: 7 MB

lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu
Tytuł: lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu (189 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 listopada 2017
Rozmiar: 308 KB

Lista rezerwowa do udziału w projekcie Młodzi konkurencyjni - k
Tytuł: Lista rezerwowa do udziału w projekcie Młodzi konkurencyjni - k (178 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 22 listopada 2017
Rozmiar: 1 MB
Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie Młod
Tytuł: Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie Młod (216 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 22 listopada 2017
Rozmiar: 2 MB

Regulamin programu stypendialnego
Tytuł: Regulamin programu stypendialnego (314 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 18 października 2017
Rozmiar: 4 MB

regulamin rekrutacji Młodzi konkurencyjni
Tytuł: regulamin rekrutacji Młodzi konkurencyjni (247 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2017
Rozmiar: 4 MB

KARTA ZGŁOSZENIOWA _uczeń
Tytuł: KARTA ZGŁOSZENIOWA _uczeń (200 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 9 października 2017
Rozmiar: 239 KB
KARTA ZGŁOSZENIOWA_nauczyciel
Tytuł: KARTA ZGŁOSZENIOWA_nauczyciel (196 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 9 października 2017
Rozmiar: 222 KB

PLAKAT
Tytuł: PLAKAT (197 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 5 października 2017
Rozmiar: 240 KB

Informacja o projekcie Mlodzi konkurencyjni
Tytuł: Informacja o projekcie Mlodzi konkurencyjni (276 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 3 października 2017
Rozmiar: 101 KB


lista rezerwowa
Tytuł: lista rezerwowa (360 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 stycznia 2017
Rozmiar: 407 KB
lista zakwalifikowanych do udziału
Tytuł: lista zakwalifikowanych do udziału (341 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 stycznia 2017
Rozmiar: 511 KB
protokół z rekrutacji Wyższe kompetencje-lepszy start w przyszł
Tytuł: protokół z rekrutacji Wyższe kompetencje-lepszy start w przyszł (329 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 stycznia 2017
Rozmiar: 707 KB

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Wyzsze kompetrencje- lepszy
Tytuł: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Wyzsze kompetrencje- lepszy (369 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 5 stycznia 2017
Rozmiar: 2 MB


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

realizuje projekt dofinansowany  

z Funduszy Europejskich „Wyższe kompetencje – lepszy start w przyszłość”

 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji uczniów oraz walka z bezrobociem młodzieży na terenach wiejskich, poprzez wsparcie uczniów w zdobywaniu kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz funkcjonowania i pracy w nowych warunkach z osobami różnych narodowości i kultur.

Dofinansowanie projektu z UE: 85 588,77 zł

 

 

 

 

informacja-power
Tytuł: informacja-power (300 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 20 grudnia 2016
Rozmiar: 92 KB

 


 

funduszeEuropejskie-header

Dnia 24.02.2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” Nr Projektu WND-RPPD.05.02.00-20-002/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Całkowita wartość Projektu wynosi 234 263,75 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi 191 805,68 PLN

Wkład własny Beneficjenta wynosi 33 848,07 PLN.


 

projekt UE

W dniu 09 września 2015 roku została zakończona realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V.

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska „”Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.


 

1. SIWZ UKŁAD ZABEZPIECZAJACY FOTOWOLTAIKA

2. Ogłoszenie o zamówieniu układ zabezpieczający fotowoltaika – z  dnia 17.07.2015

3. Zapytania i odpowiedzi

4. Załacznik 1 do zapytań

5. Protokół z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.08.2015


1. zapytanie ofertowe tablica informacyjno-pamiątkowa z dnia 10. kwietnia 2015

 2. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   z dnia 20.04.2015


 


1. ogłoszenie o zamówieniu -z dnia 03.kwietnia 2015.

2. kosztorys solarny –dnia 03.kwietnia 2015.

3. dok.tech.1 -z dnia 03.kwietnia 2015.

4. dok.tech.2 -z dnia 03.kwietnia 2015.

5. SIWZ FOTOWOLTAIKA -z dnia 03.kwietnia 2015.

 6.KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU -z dnia 03.kwietnia 2015.

7. wyjaśnienia SIWZ dodatkowe dane do zał. 10 dok.tech.str.4-8   – 08.kwietnia 2015.

8. dodatkowe dane do zał. 10  -z dnia 08.kwietnia 2015.

9. dok.tech.str.4-8  -z dnia 08.kwietnia 2015.

10.zawiadomienie najkorzystniejsza oferta – z dnia 23 kwietnia 2015.

11.ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  z dnia 05 maja 2015

 


  1. zapytanie ofertowe zarzadzanie projektem z dnia 01.kwietnia 2015.
  2. ogłoszenie najkorzystniejsza oferta  – 10.kwietnia 2015

W dniu 31 października 2012 roku została zakończona realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji dotycząca projektu „Budowa i wyposażenie hali uprawowej do praktycznej realizacji programu dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” .

W dniu 04 października 2012 została zakończona realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji dotycząca projektu „Budowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.

funduszeEuropejskie-footer