Home
PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI na kursy kwalifikacyjne

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI na kursy kwalifikacyjne

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, dla kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół CKR w Janowie

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 07.05.2018-27.07.2018 do godz. 15:00 do 17.08.2018 r. do godz. 15:00
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy Po złożeniu wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w pkt.1 Po złożeniu wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w pkt.1
3. Uzupełnienie przez kandydata wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz profil na kierowcę do 03.08.2018 r. X
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy do 07.08.2018 r. 23.08.2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 10.08.2018 r.

o godz. 10:00

24.08.2018 r.

o godz. 10:00

 

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu dodatkowym
6. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy do 7 września 2018 r. do godz. 15:00
7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy Po złożeniu wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu dodatkowym, o którym mowa w pkt.6
8. Uzupełnienie przez kandydata wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz profil na kierowcę do 10 września 2018 r. do godz. 15:00
9. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy do 11 września 2018 r. do godz. 13:00
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 11 września 2018 r. o godz. 15:00

Leave a Comment

*

*