Home
Realizujemy kolejne projekty

Realizujemy kolejne projekty

Ogromne wyzwanie, prestiż i duma. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie od października 2018 roku do  czerwca 2019 roku będzie realizował projekt w ramach
RPPD. 8.2.1.  „Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”. Dotyczy on doposażenia pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki tworząc nowoczesną bazę dydaktyczną szkoły, zgodną z nową z podstawą programową w zakresie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz  stworzone warunki zbliżone do tych, panujących w prawdziwym środowisku pracy. Z projektu skorzysta 135 uczniów. Wartość inwestycji to 1,6 mln zł, dofinansowanie wyniesie 1,4 mln zł.

Leave a Comment

*

*