Home
Rekrutacja

Rekrutacja

Podanie do szkoły branzowej (ZSZ)
Tytuł: Podanie do szkoły branzowej (ZSZ) (206 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2017
Rozmiar: 14 KB
Podanie do technikum
Tytuł: Podanie do technikum (227 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2017
Rozmiar: 14 KB
Podanie na kurs kwalifikacyny
Tytuł: Podanie na kurs kwalifikacyny (194 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2017
Rozmiar: 15 KB

 

OFERTA REKRUTACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR W JANOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

4 LETNIE TECHNIKUM IM. PROF. JÓZEFA MARCINKIEWICZA

– TECHNIK ROLNIK

– TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

– TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

– TECHNIK WETERYNARII

 

3 LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. PROF. JÓZEFA MARCINKIEWICZA (ZSZ)

– MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

SYSTEM ZAOCZNY- nauka bezpłatna!

Centrum Kształcenia Ustawicznego – kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie- bezpłatne prawo jazdy kat. T
 • M. 2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (kontynuacja kursu M. 1)
 • R. 3 Prowadzenie produkcji rolniczej- bezpłatne prawo jazdy kat. T
 • R. 16 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej (kontynuacja kursu R. 3)

Szkoła Policealna:

 • Technik turystyki wiejskiej

 

Kursy e-learningowe:

 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie
 • Podstawy produkcji zwierzęcej
 • Produkcja zwierzęca (bydło, trzoda chlewna, drób, konie, owoce, kozy)
 • Rolnictwo ekologiczne

Kursy prowadzone przez CKU:

 • Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin
 • Kurs operatorów kombajnów zbożowych
 • Operator samojezdnych sieczkarń
 • Kurs spawacza MAG 135
Przejdź do paska narzędzi