Home
WAŻNE – EGZAMIN ZAWODOWY STYCZEŃ – LUTY 2019 !!!

WAŻNE – EGZAMIN ZAWODOWY STYCZEŃ – LUTY 2019 !!!

OSOBY, KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ PONOWNIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO PROSZONE SĄ O NIEZWŁOCZNE ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

PRZYPOMINAM, ŻE ABSOLWENCI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY.

 

Harmonogram zgłaszania się na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja : styczeń-luty 2019 r. 

1.    W dniach 09.08.2018 – 10.09.2018 r. uczeń/ słuchacz/ absolwent składa deklarację do dyrektora szkoły 

2.   W terminie do 16.09.2018 r. dyrektor szkoły zgłasza zdających do OKE

3.   Podane terminy są nieprzekraczalne!

Leave a Comment

*

*