Home
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

plan zamówień 2019
Tytuł: plan zamówień 2019 (88 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2019
Rozmiar: 404 KB


Projekt pn „Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” Nr projektu WND-RPPD.08.02.01-20-0026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

 Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP8
Tytuł: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP8 (136 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 7 listopada 2018
Rozmiar: 1 MB

otwarcie ofert ZP8 Dostawa pomocy multimedilanych
Tytuł: otwarcie ofert ZP8 Dostawa pomocy multimedilanych (118 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 24 października 2018
Rozmiar: 1 MB

ZAPYTANIA ODPOWIEDZI ZP8
Tytuł: ZAPYTANIA ODPOWIEDZI ZP8 (112 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 22 października 2018
Rozmiar: 308 KB

ZAPYTANIA ODPOWIEDZI
Tytuł: ZAPYTANIA ODPOWIEDZI (113 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 października 2018
Rozmiar: 822 KB

 

uzupełnienie do SIWZ 

ZAŁ.1A formularz cenowy do SIWZ
Tytuł: ZAŁ.1A formularz cenowy do SIWZ (125 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 16 października 2018
Rozmiar: 488 KB

 

Ogłoszenie nr 635925 Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych
Tytuł: Ogłoszenie nr 635925 Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych (138 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 15 października 2018
Rozmiar: 665 KB
SIWZ Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych
Tytuł: SIWZ Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych (157 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 15 października 2018
Rozmiar: 1 MB
ZAŁ.1A formularz cenowy (1)
Tytuł: ZAŁ.1A formularz cenowy (1) (152 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 15 października 2018
Rozmiar: 20 KB
ZAŁĄCZNIK NR 1 -5 DO SIWZ (1)
Tytuł: ZAŁĄCZNIK NR 1 -5 DO SIWZ (1) (129 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 15 października 2018
Rozmiar: 38 KB


Projekt pn „Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” Nr projektu WND-RPPD.08.02.01-20-0026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego centrum tokarskiego wraz z narzędziami dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

wybór najkorzystniejszej oferty ZP7
Tytuł: wybór najkorzystniejszej oferty ZP7 (94 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 30 października 2018
Rozmiar: 528 KB

Protokół z otwarcia ofert ZP7
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert ZP7 (103 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 23 października 2018
Rozmiar: 695 KB

Ogłoszenie nr 635866 dostawa centrum tokarskiego
Tytuł: Ogłoszenie nr 635866 dostawa centrum tokarskiego (109 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2018
Rozmiar: 660 KB
SIWZ Dostawa centrum tokarskiegox
Tytuł: SIWZ Dostawa centrum tokarskiegox (116 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2018
Rozmiar: 892 KB
ZAŁ. NR 1A formularz cenowy (1)
Tytuł: ZAŁ. NR 1A formularz cenowy (1) (126 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2018
Rozmiar: 132 KB
ZAŁĄCZNIK NR 1 -8 DO SIWZ (1)
Tytuł: ZAŁĄCZNIK NR 1 -8 DO SIWZ (1) (110 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2018
Rozmiar: 47 KB


BUDOWA I PRZEBUDOWA PARKINGU I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP6
Tytuł: zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP6 (104 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 9 listopada 2018
Rozmiar: 727 KB

otwarcie ofert Budowa i przebudowa parkingu ZP6
Tytuł: otwarcie ofert Budowa i przebudowa parkingu ZP6 (120 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 26 października 2018
Rozmiar: 789 KB

mapa terenu
Tytuł: mapa terenu (108 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 324 KB
przedmiar robot
Tytuł: przedmiar robot (119 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 136 KB
przekroj1
Tytuł: przekroj1 (104 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 94 KB
przekroj3 ODCINEK 3
Tytuł: przekroj3 ODCINEK 3 (101 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 105 KB
przekroj4
Tytuł: przekroj4 (107 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 118 KB
przekroj5
Tytuł: przekroj5 (100 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 114 KB
SIWZ Budowa i przebudowa parkingu i ciągów komunikacyjnychx
Tytuł: SIWZ Budowa i przebudowa parkingu i ciągów komunikacyjnychx (121 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 2 MB
szczegołykonstrukcji
Tytuł: szczegołykonstrukcji (102 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 167 KB
Załączniki do SIWZ (1)
Tytuł: Załączniki do SIWZ (1) (110 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 29 KB

Ogłoszenie nr 635239
Tytuł: Ogłoszenie nr 635239 (108 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 660 KB
przekroj2
Tytuł: przekroj2 (106 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 144 KB
studniachlonna
Tytuł: studniachlonna (103 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 142 KB


Dostawa ciągnika rolniczego

wybór najkorzystniejszej oferty Dostawa ciągnika
Tytuł: wybór najkorzystniejszej oferty Dostawa ciągnika (110 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2018
Rozmiar: 525 KB

otwarcie ofert 09.10.2018
Tytuł: otwarcie ofert 09.10.2018 (103 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 9 października 2018
Rozmiar: 653 KB

Ogłoszenie o zmówieniu nr 621471
Tytuł: Ogłoszenie o zmówieniu nr 621471 (114 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 września 2018
Rozmiar: 726 KB
SIWZ Dostawa ciągnika
Tytuł: SIWZ Dostawa ciągnika (122 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 września 2018
Rozmiar: 1 MB
Załączniki_nr_1-8_do_SIWz ciągnik
Tytuł: Załączniki_nr_1-8_do_SIWz ciągnik (109 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 września 2018
Rozmiar: 52 KB


Dostawa, instalacja edukacyjnego zestawu rolnictwa precyzyjnego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP3
Tytuł: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP3 (89 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 26 listopada 2018
Rozmiar: 498 KB

protokół z otwarcia ofert Dostawa, instalacja edukacyjnego zest
Tytuł: protokół z otwarcia ofert Dostawa, instalacja edukacyjnego zest (108 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 30 października 2018
Rozmiar: 701 KB

ogłoszenie o zamówieniu dostawa, instalacja edukacyjnego zestawu
Tytuł: ogłoszenie o zamówieniu dostawa, instalacja edukacyjnego zestawu (147 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 116 KB
SIWZ Dostawa, instalcja edukacyjnego zestawu rolnictwa precyzyjnego
Tytuł: SIWZ Dostawa, instalcja edukacyjnego zestawu rolnictwa precyzyjnego (138 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 956 KB
ZAŁ, NR 1 FORMULARZ CENOWY
Tytuł: ZAŁ, NR 1 FORMULARZ CENOWY (147 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 123 KB
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_-_JEDZ_(formularz_edytowalny)
Tytuł: Załącznik_nr_3_do_SIWZ_-_JEDZ_(formularz_edytowalny) (109 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 57 KB
Załączniki_nr_1_2_4_i_5_do_SIWZ
Tytuł: Załączniki_nr_1_2_4_i_5_do_SIWZ (119 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 38 KB


Dostawa gazu propan

wybór oferty Dostawa gazu ZP4
Tytuł: wybór oferty Dostawa gazu ZP4 (106 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 4 października 2018
Rozmiar: 674 KB

notatka z otwarcia ofert Dostawa gazu
Tytuł: notatka z otwarcia ofert Dostawa gazu (113 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 27 września 2018
Rozmiar: 725 KB

Ogłoszenie nr 618880 Dostawa gazu propan
Tytuł: Ogłoszenie nr 618880 Dostawa gazu propan (107 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 652 KB
SIWZ Dostawa gazu propan
Tytuł: SIWZ Dostawa gazu propan (117 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 2 MB
Załączniki do SIWZ
Tytuł: Załączniki do SIWZ (107 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 20 KB


Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych, laptopów oraz oprogramowania dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA ZP1 2018
Tytuł: UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA ZP1 2018 (104 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 1 października 2018
Rozmiar: 371 KB

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PM
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PM (126 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 514 KB

Ogłoszenie o zamówieniu nr 617257pm
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu nr 617257pm (126 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2018
Rozmiar: 656 KB
SIWZ Dostaw pomocy multimedialnych
Tytuł: SIWZ Dostaw pomocy multimedialnych (141 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2018
Rozmiar: 763 KB
ZAŁ.1A formularz cenowy
Tytuł: ZAŁ.1A formularz cenowy (129 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2018
Rozmiar: 17 KB
ZAŁĄCZNIK NR 1 -5 DO SIWZ
Tytuł: ZAŁĄCZNIK NR 1 -5 DO SIWZ (122 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2018
Rozmiar: 37 KB


Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego centrum tokarskiego wraz z narzędziami dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT (1)
Tytuł: PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT (1) (97 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 1 października 2018
Rozmiar: 411 KB
UNIEWAŻNIENIE
Tytuł: UNIEWAŻNIENIE (93 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 1 października 2018
Rozmiar: 377 KB

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA CT
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA CT (98 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2018
Rozmiar: 513 KB

Ogłoszenie o zamówieniu nr 617537 ct
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu nr 617537 ct (101 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2018
Rozmiar: 661 KB
SIWZ Dostawa centrum tokarskiego
Tytuł: SIWZ Dostawa centrum tokarskiego (121 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2018
Rozmiar: 895 KB
ZAŁ. NR 1A formularz cenowy
Tytuł: ZAŁ. NR 1A formularz cenowy (107 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2018
Rozmiar: 132 KB
ZAŁĄCZNIK NR 1 -8 DO SIWZ
Tytuł: ZAŁĄCZNIK NR 1 -8 DO SIWZ (108 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2018
Rozmiar: 47 KB


Plan zmówień publicznych 2018 r.

plan zamówień publicznych 2018
Tytuł: plan zamówień publicznych 2018 (165 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 3 kwietnia 2018
Rozmiar: 397 KB

 


Budowa i przebudowa parkingu i ciągów komunikacyjnych

 

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA ZP6
Tytuł: UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA ZP6 (174 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 4 listopada 2017
Rozmiar: 389 KB

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Budowa i pzrebudowa parkingu i ciągów
Tytuł: PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Budowa i pzrebudowa parkingu i ciągów (178 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 4 listopada 2017
Rozmiar: 407 KB

Załączniki edytowalne do SIWZ
Tytuł: Załączniki edytowalne do SIWZ (159 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 30 października 2017
Rozmiar: 25 KB

dokumentacja projektowa
Tytuł: dokumentacja projektowa (190 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 18 października 2017
Rozmiar: 3 MB
MAPA TERENU
Tytuł: MAPA TERENU (164 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 18 października 2017
Rozmiar: 867 KB
Ogłoszenie nr 603997
Tytuł: Ogłoszenie nr 603997 (181 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 18 października 2017
Rozmiar: 663 KB
PRZEDMIAR
Tytuł: PRZEDMIAR (179 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 18 października 2017
Rozmiar: 1 MB
SIWZ Budowa i przebudowa parkingu i ciągów komunikacyjnych
Tytuł: SIWZ Budowa i przebudowa parkingu i ciągów komunikacyjnych (218 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 18 października 2017
Rozmiar: 441 KB

 


DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH

Ogłoszenie nr 500047124 udzielenie zamówienia Dostawa gazu
Tytuł: Ogłoszenie nr 500047124 udzielenie zamówienia Dostawa gazu (168 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 24 października 2017
Rozmiar: 462 KB

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa gazu pro
Tytuł: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa gazu pro (178 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 5 października 2017
Rozmiar: 484 KB

otwarcie ofert Dostawa gazu propan ZP5
Tytuł: otwarcie ofert Dostawa gazu propan ZP5 (174 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 28 września 2017
Rozmiar: 681 KB

MAPA gaz
Tytuł: MAPA gaz (165 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 września 2017
Rozmiar: 768 KB
zapytania i odpowiedzi Dostawa gazu propan
Tytuł: zapytania i odpowiedzi Dostawa gazu propan (171 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 września 2017
Rozmiar: 447 KB

Ogłoszenie o zamówieniu nr 591026
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu nr 591026 (172 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 20 września 2017
Rozmiar: 658 KB
SIWZ DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH
Tytuł: SIWZ DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH (235 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 20 września 2017
Rozmiar: 419 KB


Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego

Ogłoszenie nr 500047330 udzielenie zamówienia Budowa budynku
Tytuł: Ogłoszenie nr 500047330 udzielenie zamówienia Budowa budynku (175 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 24 października 2017
Rozmiar: 459 KB

wybór najkorzystniejszej oferty Budowa budynku socjalno-dydaktycznego
Tytuł: wybór najkorzystniejszej oferty Budowa budynku socjalno-dydaktycznego (224 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 9 października 2017
Rozmiar: 512 KB

ptrotokół z otwarcia ofert ZP4
Tytuł: ptrotokół z otwarcia ofert ZP4 (172 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 27 września 2017
Rozmiar: 612 KB

zapytania
Tytuł: zapytania (175 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 września 2017
Rozmiar: 254 KB

Ogłoszenie nr 587160
Tytuł: Ogłoszenie nr 587160 (184 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 673 KB
SIWZ Budowa budynku socjalno-dydaktycznego
Tytuł: SIWZ Budowa budynku socjalno-dydaktycznego (202 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 443 KB

00_OPIS Janów wnętrza
Tytuł: 00_OPIS Janów wnętrza (227 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 2 MB
01 - Rzut piwnicy - Technologia
Tytuł: 01 - Rzut piwnicy - Technologia (173 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 173 KB
02 - Rzut parteru - Technologia
Tytuł: 02 - Rzut parteru - Technologia (197 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 220 KB
03 - Rzut piętra - Technologia
Tytuł: 03 - Rzut piętra - Technologia (187 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 149 KB
04 - Recepcja
Tytuł: 04 - Recepcja (182 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 83 KB
04_1 - Recepcja
Tytuł: 04_1 - Recepcja (169 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 243 KB
05 - Sala konferencyjna
Tytuł: 05 - Sala konferencyjna (183 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 74 KB
05_1 - Sala konferencyjna
Tytuł: 05_1 - Sala konferencyjna (172 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 328 KB
06 - Stołówka
Tytuł: 06 - Stołówka (173 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 78 KB
06_1 - Stołówka
Tytuł: 06_1 - Stołówka (198 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 319 KB
07 - Pokój dla uczniów
Tytuł: 07 - Pokój dla uczniów (170 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 61 KB
07_1 - Pokój dla uczniów
Tytuł: 07_1 - Pokój dla uczniów (193 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 315 KB
08 - Pokój dla nauczycieli
Tytuł: 08 - Pokój dla nauczycieli (178 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 62 KB
08_1 - Pokój dla nauczycieli
Tytuł: 08_1 - Pokój dla nauczycieli (196 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 383 KB
09 - PRZEKRÓJ A-A
Tytuł: 09 - PRZEKRÓJ A-A (168 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 64 KB
10 - Zestawienie stolarki drzwiowej
Tytuł: 10 - Zestawienie stolarki drzwiowej (196 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 58 KB
D1- balustrada K1
Tytuł: D1- balustrada K1 (174 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 158 KB
D2- balustrada K2
Tytuł: D2- balustrada K2 (162 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 164 KB
P01 - Piwnica - Rzut posadzki
Tytuł: P01 - Piwnica - Rzut posadzki (166 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 65 KB
P02 - Parter - Rzut posadzki
Tytuł: P02 - Parter - Rzut posadzki (168 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 176 KB
P03 - Piętro - Rzut posadzki
Tytuł: P03 - Piętro - Rzut posadzki (175 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 122 KB
projekt sanit 11
Tytuł: projekt sanit 11 (184 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 3 MB
projekt sanit 5
Tytuł: projekt sanit 5 (173 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 1 MB
projekt sanit 9
Tytuł: projekt sanit 9 (175 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 3 MB
projekt sanit1
Tytuł: projekt sanit1 (229 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 4 MB
projekt sanit10
Tytuł: projekt sanit10 (168 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 2 MB
projekt sanit2
Tytuł: projekt sanit2 (173 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 1 MB
projekt sanit3
Tytuł: projekt sanit3 (169 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 2 MB
projekt sanit4
Tytuł: projekt sanit4 (174 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 1 MB
projekt sanit6
Tytuł: projekt sanit6 (174 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 4 MB
projekt sanit7
Tytuł: projekt sanit7 (223 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 3 MB
projekt sanit8 (1)
Tytuł: projekt sanit8 (1) (197 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 3 MB
projekt1
Tytuł: projekt1 (228 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 6 MB
PROJEKT2
Tytuł: PROJEKT2 (189 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 11 MB
S01 - Piwnica - Rzut sufitów
Tytuł: S01 - Piwnica - Rzut sufitów (166 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 63 KB
Ś01 - Piwnica - Ściany
Tytuł: Ś01 - Piwnica - Ściany (164 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 67 KB
S02 - Parter - Rzut sufitów
Tytuł: S02 - Parter - Rzut sufitów (166 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 177 KB
Ś02 - Parter - Ściany
Tytuł: Ś02 - Parter - Ściany (174 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 162 KB
S03 - Piętro - Rzut sufitów
Tytuł: S03 - Piętro - Rzut sufitów (170 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 118 KB
Ś03 - Piętro - Ściany
Tytuł: Ś03 - Piętro - Ściany (162 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 115 KB
ZZ przedmiar robót
Tytuł: ZZ przedmiar robót (212 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 74 KB
ZZ przedmiary budowlane
Tytuł: ZZ przedmiary budowlane (184 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2017
Rozmiar: 9 MB


Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.08.2017
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.08.2017 (213 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 30 sierpnia 2017
Rozmiar: 452 KB

 


Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego

unieważnienie postępowania 28.08.2017
Tytuł: unieważnienie postępowania 28.08.2017 (194 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 28 sierpnia 2017
Rozmiar: 379 KB

protokół z otwarcia ofert ZP 3 2017
Tytuł: protokół z otwarcia ofert ZP 3 2017 (200 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 28 sierpnia 2017
Rozmiar: 374 KB

Ogłoszenie-nr-568140-o-zamówieniu
Tytuł: Ogłoszenie-nr-568140-o-zamówieniu (212 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 251 KB
SIWZ-soc-dyd
Tytuł: SIWZ-soc-dyd (223 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 742 KB

ZAŁĄCZNIK 1
Tytuł: ZAŁĄCZNIK 1 (176 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 sierpnia 2017
Rozmiar: 1 MB
ZAŁACZNIK 2
Tytuł: ZAŁACZNIK 2 (174 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 sierpnia 2017
Rozmiar: 3 MB
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI
Tytuł: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI (180 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 sierpnia 2017
Rozmiar: 1 MB

00_OPIS Janów wnętrza
Tytuł: 00_OPIS Janów wnętrza (291 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 2 MB
01 - Rzut piwnicy - Technologia
Tytuł: 01 - Rzut piwnicy - Technologia (209 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 173 KB
02 - Rzut parteru - Technologia
Tytuł: 02 - Rzut parteru - Technologia (199 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 220 KB
03 - Rzut piętra - Technologia
Tytuł: 03 - Rzut piętra - Technologia (206 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 149 KB
04 - Recepcja
Tytuł: 04 - Recepcja (202 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 83 KB
04_1 - Recepcja
Tytuł: 04_1 - Recepcja (206 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 243 KB
05 - Sala konferencyjna
Tytuł: 05 - Sala konferencyjna (199 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 74 KB
05_1 - Sala konferencyjna
Tytuł: 05_1 - Sala konferencyjna (202 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 328 KB
06 - Stołówka
Tytuł: 06 - Stołówka (203 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 78 KB
06_1 - Stołówka
Tytuł: 06_1 - Stołówka (201 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 319 KB
07 - Pokój dla uczniów
Tytuł: 07 - Pokój dla uczniów (198 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 61 KB
07_1 - Pokój dla uczniów
Tytuł: 07_1 - Pokój dla uczniów (194 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 315 KB
08 - Pokój dla nauczycieli
Tytuł: 08 - Pokój dla nauczycieli (190 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 62 KB
08_1 - Pokój dla nauczycieli
Tytuł: 08_1 - Pokój dla nauczycieli (191 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 383 KB
09 - PRZEKRÓJ A-A
Tytuł: 09 - PRZEKRÓJ A-A (200 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 64 KB
10 - Zestawienie stolarki drzwiowej
Tytuł: 10 - Zestawienie stolarki drzwiowej (196 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 58 KB
D1- balustrada K1
Tytuł: D1- balustrada K1 (194 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 158 KB
D2- balustrada K2
Tytuł: D2- balustrada K2 (195 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 164 KB
P01 - Piwnica - Rzut posadzki
Tytuł: P01 - Piwnica - Rzut posadzki (198 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 65 KB
P02 - Parter - Rzut posadzki
Tytuł: P02 - Parter - Rzut posadzki (202 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 176 KB
P03 - Piętro - Rzut posadzki
Tytuł: P03 - Piętro - Rzut posadzki (195 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 122 KB
S01 - Piwnica - Rzut sufitów
Tytuł: S01 - Piwnica - Rzut sufitów (201 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 63 KB
Ś01 - Piwnica - Ściany
Tytuł: Ś01 - Piwnica - Ściany (189 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 67 KB
Ś02 - Parter - Ściany
Tytuł: Ś02 - Parter - Ściany (194 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 162 KB
S03 - Piętro - Rzut sufitów
Tytuł: S03 - Piętro - Rzut sufitów (185 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 118 KB
Ś03 - Piętro - Ściany
Tytuł: Ś03 - Piętro - Ściany (202 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 115 KB
ZZ przedmiar robót
Tytuł: ZZ przedmiar robót (220 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 74 KB
ZZ przedmiary budowlane
Tytuł: ZZ przedmiary budowlane (234 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017
Rozmiar: 9 MB

 


Dostawa paliw płynnych

 

Ogłoszenie nr 89165 Dostawa paliw (1)
Tytuł: Ogłoszenie nr 89165 Dostawa paliw (1) (220 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 30 maja 2017
Rozmiar: 204 KB

informacja z otwarcia ofert Dostawa paliw płynnych
Tytuł: informacja z otwarcia ofert Dostawa paliw płynnych (232 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 maja 2017
Rozmiar: 368 KB
najkorzystniejsza oferta Dostawa paliw płynnych
Tytuł: najkorzystniejsza oferta Dostawa paliw płynnych (214 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 maja 2017
Rozmiar: 470 KB

Ogłoszenie nr 505447
Tytuł: Ogłoszenie nr 505447 (231 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 178 KB
SIWZ DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Tytuł: SIWZ DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH (229 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 626 KB


Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 91979
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 91979 (208 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 2 czerwca 2017
Rozmiar: 465 KB

wybór najkorzystniejszej oferty Budowa budynku socjalno-dydakt
Tytuł: wybór najkorzystniejszej oferty Budowa budynku socjalno-dydakt (198 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 19 maja 2017
Rozmiar: 501 KB

informacja z otwarcia ofert Budowa budynku socjalno-dydakt.
Tytuł: informacja z otwarcia ofert Budowa budynku socjalno-dydakt. (229 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 12 maja 2017
Rozmiar: 437 KB

rys.W1 profil wodociag
Tytuł: rys.W1 profil wodociag (234 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 364 KB
rys.W4
Tytuł: rys.W4 (225 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 349 KB
rys.W5
Tytuł: rys.W5 (225 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 1 MB
rys.W6
Tytuł: rys.W6 (223 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 447 KB
rys.W7
Tytuł: rys.W7 (214 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 161 KB
rys.W8
Tytuł: rys.W8 (216 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 701 KB
rys.W9
Tytuł: rys.W9 (225 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 628 KB

rys.T1
Tytuł: rys.T1 (218 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 294 KB

rys.G1 profil gaz
Tytuł: rys.G1 profil gaz (214 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 424 KB
rys.G2
Tytuł: rys.G2 (220 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 169 KB
rys.G3
Tytuł: rys.G3 (211 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 771 KB
rys.G4
Tytuł: rys.G4 (210 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 340 KB
rys.K1 profil KS
Tytuł: rys.K1 profil KS (224 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 535 KB
rys.K2
Tytuł: rys.K2 (242 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 917 KB
rys.K3
Tytuł: rys.K3 (227 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 350 KB
rys.K4
Tytuł: rys.K4 (220 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 271 KB
rys.K5
Tytuł: rys.K5 (222 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 193 KB

ZAPYTANIA ODPOWIEDZI 10.05
Tytuł: ZAPYTANIA ODPOWIEDZI 10.05 (224 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2017
Rozmiar: 279 KB

ZMIANA Plan postepowań 2017
Tytuł: ZMIANA Plan postepowań 2017 (237 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 4 maja 2017
Rozmiar: 509 KB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 25.04.2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 25.04.2017 (239 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 kwietnia 2017
Rozmiar: 237 KB

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU SOCJALNO-DYDAKTYCZNEGO
Tytuł: OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU SOCJALNO-DYDAKTYCZNEGO (434 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 kwietnia 2017
Rozmiar: 12 MB
PRZEDMIAR KAN. SANITARNA
Tytuł: PRZEDMIAR KAN. SANITARNA (331 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 kwietnia 2017
Rozmiar: 9 MB
PRZEDMIAR PRZEYŁĄCZE WODOCIAGOWE
Tytuł: PRZEDMIAR PRZEYŁĄCZE WODOCIAGOWE (342 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 kwietnia 2017
Rozmiar: 6 MB
PRZEDMIAR PRZYŁĄCZE GAZOWE
Tytuł: PRZEDMIAR PRZYŁĄCZE GAZOWE (333 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 kwietnia 2017
Rozmiar: 3 MB
SIWZ Budowa budynku socjalno-dydaktycznego ZSCKR w Janowie
Tytuł: SIWZ Budowa budynku socjalno-dydaktycznego ZSCKR w Janowie (335 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 kwietnia 2017
Rozmiar: 588 KB

 


PLAN POSTEPOWAŃ ZP 2017r.
Tytuł: PLAN POSTEPOWAŃ ZP 2017r. (237 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 22 marca 2017
Rozmiar: 491 KB

ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-23-11-2016
Tytuł: ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-23-11-2016 (313 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 25 listopada 2016
Rozmiar: 201 KB

rozstrzygniecie-postepowania-zp6-16-11-2016-1
Tytuł: rozstrzygniecie-postepowania-zp6-16-11-2016-1 (277 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 16 listopada 2016
Rozmiar: 739 KB

informacja-z-otwarcia-ofert-02-11-2016

zapytaniaodpowiedzi-27-10-2016

zapytania-odpowiedzi2

zapytania-odpowiedzi

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-20-10-2016

zmiana-tresci-siwz-20-10-2016

ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane

siwz-roboty-budowlane-18-10-2016

przedmiar-roboty-budowlane

przedmiar-kotlownia

projekt-wykonawczy-kotlowni


ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-324879

wybor-najkorzystniejszej-oferty-03-10-2016

informacja-z-otwarcia-ofert-28-09-2016

zapytania-i-odpowiedzi

ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-gazu-propan-do-celow-grzewczych

siwz-dostawa-gazu-propan-na-cele-grzewcze


OGŁOSZENIE O WYBORZE
Tytuł : OGŁOSZENIE O WYBORZE (315 pobrań)
Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2016
Rozmiar: 257 KB